Preskočiť na obsah

Špeciálny spôsob hlasovania – oznámenie zapisovateľovi

Zverejnené
12. januára 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
13. januára 2023 − 20. januára 2023
Kategória

/z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19/

Oprávnený volič podáva žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania zapisovateľovi špeciálnej okrskovej volebnej komisie, v ktorej územnom obvode sa v deň konania referenda zdržiava. Žiadosť podáva sám alebo prostredníctvom inej osoby, výlučne telefonicky v úradných hodinách okresného úradu. V posledný pracovný deň predo dňom konania referenda, t.j. v piatok 20. januára 2023 je možné podať žiadosť najneskôr do 12 hodiny. Prijímanie žiadostí o špeciálne hlasovanie je možné najskôr v pondelok 16. januára 2023.

Oprávnený volič v telefonickej žiadosti oznámi zapisovateľovi špeciálnej komisie, že žiada o špeciálny spôsob hlasovania a uvedie svoje osobné údaje v rozsahu:

  • Meno a priezvisko
  • Rodné číslo
  • Adresa trvalého pobytu
  • Adresa miesta na ktorom žiada vykonať hlasovanie špeciálnym spôsobom
  • Telefonický kontakt

Zapisovateľka Špeciálnej volebnej komisie Veľký KrtíšMonika Čemanová, t.č. 0961 69 2912

Prílohy