Rozpočtové opatrenie č. 6/2021

Zverejnené
17. decembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
17. decembra 2021 − 15. januára 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 6/2021

Prílohy

Súvisiace dokumenty