Preskočiť na obsah

„Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre zónu Banskobystrický kraj“

Zverejnené
13. mája 2024
Vyvesené na úradnej tabuli
13. mája 2024 − 28. mája 2024
Kategória

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu o strategickom dokumente „Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre zónu Banskobystrický kraj“ do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené, na adresu:

Okresný úrad Banská Bystrica
odbor starostlivosti o životné prostredie
Nám. Ľ. Štúra 1
974 05 Banská Bystrica


Podľa § 63 zákona je možné v prípade potreby vykonať konzultácie počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu na základe vopred dohodnutého termínu. Miesto konania konzultácie: Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica, po telefonickom kontakte na č. tel: 048/4306308.

Prílohy