Prijatie preventívnych opatrení na zníženie požiarovosti súvisiacej s vypaľovaním suchých trávnatých porastov

Zverejnené
22. marca 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
22. marca 2022 − 31. augusta 2022
Kategória

Preventívne opatrenia na zníženie požiarovosti súvisiacej s vypaľovaním suchých trávnatých porastov.

Prílohy

Žiadne prílohy.