Preskočiť na obsah

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania – „OK pre PS Slovnaft, Produktovod Dolná Strehová“

Zverejnené
18. apríla 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
18. apríla 2023 − 2. mája 2023
Kategória

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania pre stavbu

„OK pre PS Slovnaft, Produktovod Dolná Strehová“

Navrhovateľ:

Slovak Telekom, a.s.

Bajkalská 28

817 62 Bratislava

V zastúpení firmou: Telekomunik s.r.o., Klimkovičova 12, 040 11 Košice

Prílohy