Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Zverejnené
3. februára 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
3. februára 2023 − 12. februára 2023
Kategória

Prílohy