Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Zverejnené
27. decembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
27. decembra 2022 − 7. januára 2023
Kategória

Prílohy