Preskočiť na obsah

O Z N Á M E N I E o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania podľa § 36, ods. 4/ zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/v znení neskorších predpisov