Návrh VZN o miestnych daniach na území obce Dolná Strehová

Zverejnené
31. jan 2012
Kategória

Detaily

Prílohy