Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 7-2019 o zavedení verejných dávok v obci Dolná Strehová

Zverejnené
31. januára 2020
Kategória

Prílohy