Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 7-2019 o zavedení verejných dávok v obci Dolná Strehová

Zverejnené
31. jan 2020
Kategória

Detaily

Prílohy