Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2021 o chove, držaní a vodení psov na území obce Dolná Strehová

Zverejnené
27. júla 2021
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: VZN 2021/002

Prílohy