Návrh Všeobecne záväzné nariadenie obce Dolná Strehová o udržiavaní čistoty a o správe a údržbe verejnej zelene a poriadku na území obce Dolná Strehová

Zverejnené
31. aug 2019
Kategória

Detaily

Prílohy