Návrh Všeobecne záväzné nariadenie obce Dolná Strehová č. 2-2019 o chove, vodení a držaní psov na území obce Dolná Strehová

Zverejnené
31. aug 2019
Kategória

Detaily

Prílohy