Preskočiť na obsah

NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2023 o miestnom poplatku, spôsobe zberu a spôsobe úhrady poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Dolná Strehová