Návrh Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2021 obce Dolná Strehová o určení školského obvodu základnej školy

Zverejnené
12. októbra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
12. októbra 2021 − 27. októbra 2021
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: VZN 4/2021

Prílohy

Súvisiace dokumenty