Preskočiť na obsah

NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2023 o miestnych daniach na území obce Dolná Strehová