Návrh Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2021 o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dolná Strehová

Zverejnené
12. októbra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
12. októbra 2021 − 27. októbra 2021
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: VZN 3/2021

Prílohy

Súvisiace dokumenty