Preskočiť na obsah

Návrh Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2021 o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dolná Strehová