NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2022 o zavedení verejných dávok v obci Dolná Strehová

Zverejnené
30. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
30. novembra 2022 − 14. decembra 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: N-VZN 2/2022

Prílohy

Súvisiace dokumenty