Preskočiť na obsah

NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2022 o zavedení verejných dávok v obci Dolná Strehová