Návrh plánu činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2022

Zverejnené
11. novembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
11. novembra 2021 − 15. decembra 2021
Kategória

Návrh plánu činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2022.

Prílohy