Návrh o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Dolná Strehová

Zverejnené
31. aug 2019
Kategória

Detaily

Prílohy