Návrh na 5. rozpočtové opatrenie 2021

Zverejnené
18. októbra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
18. októbra 2021 − 6. novembra 2021
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 5/2021

Prílohy