NÁVRH Dodatok č.1/2022 k Všeobecne záväznému nariadeniu 6/2019, ktorým sa dopĺňa spôsob zberu a spôsob úhrady miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dolná Strehová

Zverejnené
30. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
30. novembra 2022 − 14. decembra 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: N-VZN D6/2019

Prílohy

Súvisiace dokumenty