Preskočiť na obsah

NÁVRH Dodatok č.1/2022 k Všeobecne záväznému nariadeniu 6/2019, ktorým sa dopĺňa spôsob zberu a spôsob úhrady miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dolná Strehová