Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2021

Zverejnené
23. februára 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
23. februára 2022 − 24. februára 2023
Kategória

Prílohy