Preskočiť na obsah

Hlasovacie preukazy pre voľby do Európskeho parlamentu 2024

Zverejnené
10. apríla 2024
Kategória

Hlasovacie preukazy pre voľby do Európskeho parlamentu 2024 sa vydávajú od 24.04.2024.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu:

  • osobne najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t.j. najneskôr 07.06.2024) v úradných hodinách obce. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.
  • prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t.j. najneskôr 07.06.2024) v úradných hodinách obce. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.
  • v listinnej podobe tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 20.05.2024).
  • elektronicky (e-mailom) vo forme elektronickej snímky žiadosti (sken) alebo v textovej forme tvoriacej obsah e-mailovej správy tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 20.05.2024).

Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu, ktorú volič uvedie v žiadosti, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti, a to doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“.

Pri strate alebo odcudzení hlasovacieho preukazu obec voličovi nový hlasovací preukaz nevydá.

E-mailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu
pre obec Dolná Strehová: 

obec@dolnastrehova.sk

prednostka@dolnastrehova.sk

matrikarka@dolnastrehova.sk

Prílohy