Dodatok k VZN č. 2-2012 o miestnych daniach na území obce Dolná Strehová,

Zverejnené
31. dec 2013
Kategória

Detaily

Prílohy