DODATOK č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Dolná Strehová č. 2/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste na území obce Dolná Strehová, ktorým sa zároveň vydáva trhový poriadok pre trhovisko a príležitostné trhy.

Zverejnené
5. augusta 2021
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: VZN 2015/002

Prílohy