Preskočiť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2021 o chove, držaní a vodení psov na území obce Dolná Strehová