Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2021 o chove, držaní a vodení psov na území obce Dolná Strehová

Zverejnené
8. septembra 2021
Kategória

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2021 o chove, držaní a vodení psov na území obce Dolná Strehová

Detaily

Číslo/ID dokumentu: VZN č. 2/2021

Prílohy