Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste na území obce Dolná Strehová, ktorým sa zároveň vydáva trhový poriadok pre trhovisko a príležitostné trhy.

Zverejnené
8. septembra 2021
Kategória

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste na území obce Dolná Strehová, ktorým sa zároveň vydáva trhový poriadok pre trhovisko a príležitostné trhy.

Detaily

Číslo/ID dokumentu: Dodatok č. 1 k VZN 2/2015

Prílohy