15. verejné zasadnutie OZ – pozvánka

Zverejnené
27. mája 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
27. mája 2021 − 6. júna 2021

K stiahnutiu je pozvánka a program na 15. verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej