Územný plán Banskobystrického samosprávneho kraja, Zmeny a doplnky č. 5/2020 – Oznámenie o strategickom dokumente dotknutým obciam

Upravené
17. aug 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
16. augusta 2021 − 31. augusta 2021