Zápis detí do 1. ročníka Základnej školy s materskou školou Dolná Strehová

Upravené
02. apr 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
30. marca 2021 − 30. apríla 2021