Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

Zverejnené
27. januára 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
27. januára 2021 − 31. októbra 2021