Sčítanie obyvateľov bytov a domov 2021 Tlačová správa

Upravené
08. dec 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
24. septembra 2020