Sčítanie bytov a domov 2021

Upravené
08. dec 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
12. augusta 2020