Preskočiť na obsah

Rozpočtové opatrenie č. 4/2021 v zmysle Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Dolná Strehová , paragraf 21