Policajný zbor upozorňuje občanov na nástrahy tákajúce sa sčítania obyvateľov 2021

Upravené
02. mar 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
25. februára 2021 − 31. októbra 2021