Preskočiť na obsah

Oznámenie o vykonaní zápisu vecného bremena – LV č. 476, 1443 katastrálne územie obce Dolná Strehová