Oznam o výrube porastov

Zverejnené
23. februára 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
23. februára 2021 − 31. marca 2021