Monitorovacia správa: Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných
komunálnych odpadov Mikroregiónu obcí strehovskej doliny

Zverejnené
19. marca 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
19. marca 2021 − 30. apríla 2021