Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v obci Dolná Strehová

Upravené
08. feb 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
25. februára 2020