Zvyšovanie energetickej účinnosti polyfunkčnej budovy obecného úradu Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Kategória

Hlavný cieľ projektu je zníženie spotreby energie pri prevádzke polyfunkčnej budovy obecného úradu prostredníctvom zateplenia obvodových múrov, výmeny okenných a dverných otvorov, výmeny vnútorného osvetlenia a znížením primárnej spotreby energie cestou výmeny vykurovacích kotlov.

www.siea.sk

www.op-kzp.sk

www.partnerskadohoda.gov.sk

Zverejnené 8. decembra 2020.
Upravené 29. apríla 2021.