Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice Dolná Strehová

Kategória

Zverejnené 25. apríla 2022.
Bez úpravy .