OBECNÁ KNIŽNICA JE DOPLNENÁ O NOVÉ KNIŽNÉ PRÍRASTKY

Kategória

Srdečne pozývame každého jedného dolnostrehovského knihomoľa, aby navštívil našu obecnú knižnicu, v ktorej nájdete približne 2️⃣0️⃣0️⃣ nových knižných prírastkov rôznych žánrov – od detských rozprávkových kníh, encyklopédií až po romány, detektívky či odborné knihy pre dospelých.Za túto bohatú nádielku nových kníh 📖 ďakujeme Fond na podporu umenia, kde sme ešte v roku 2020 podali projekt na obnovu knižného fondu a bol ako jeden z mála projektov aj podporený.

Fond na podporu umenia je verejnoprávna inštitúcia zabezpečujúca podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu, ktorá vznikla na základe zákona č. 284/2014 Z. z. Fond nahrádza podstatnú časť dotačného systému ministerstva kultúry a je nezávislý od ústredných orgánov štátnej správy, pričom jeho hlavným poslaním je podpora „živého“ umenia a kultúry. Fond poskytuje finančné prostriedky najmä na tvorbu, šírenie a prezentáciu umeleckých diel; podporu medzinárodnej spolupráce; na vzdelávacie programy v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu; na štipendiá pre fyzické osoby, ktoré sa tvorivo, či výskumne podieľajú na rozvoji umenia a kultúry.

Navštívte ich stránku a dozviete sa viac: https://www.fpu.sk/sk/

Neváhajte a navštívte našu knižnicu, ktorá je pre Vás otvorená vždy:v stredu od 14.00 hod. do 16.00 hod.🕰v nedeľu od 13.00 hod. do 15.00 hod.🕰

Tešíme sa na Vašu návštevu

Zverejnené 31. mája 2021.
Bez úpravy .