Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v obci Dolná Strehová

Kategória

Obsah pripravujeme.

Zverejnené 25. apríla 2022.
Bez úpravy .