Preskočiť na obsah

Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru pri žatevných prácach

Zverejnené 8.7.2024.

Kategória

Zber úrody a žatevné práce počas teplých a suchých letných dní sú spojené so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov. Žiaľ, mnohí občania počas zberu úrody na poli, pri jej stohovaní a uskladňovaní, manipulujú s otvoreným ohňom, spaľujú slamu, vypaľujú strniská a fajčia v extrémne suchom prostredí.

Z uvedeného dôvodu chceme upozorniť občanov na dodržiavanie zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.

Fyzická osoba nesmie:

Vypaľovať strniská, spaľovať slamu, zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu. Fyzická osoba nesmie manipulovať s otvoreným ohňom na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru ako sú senníky, sklady obilnín a objemových krmovín.

Pri porušení ustanovení zákona o ochrane pred požiarmi sa voči fyzickým osobám bude postupovať podľa § 61 ods. 4 písm. e) zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a to uložením pokuty až do výšky 331 €. Pri právnických osobách sa bude postupovať v zmysle § 59 ods. 2 písm. b) zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a to uložením pokuty až do výšky 16 596 €.

Našim spoločným cieľom je dodržať právne predpisy o ochrane pred požiarmi a tým chrániť zdravie našich spoluobčanov, ich majetky a prírodu okolo nás.