Preskočiť na obsah

Zber komunálneho odpadu v roku 2024

Zverejnené 1.12.2023.

Kategória

Vážení Dolnostrehovčania,

počas obdobia dvoch rokov zberu komunálneho odpadu prostredníctvom žetónového systému sme sa utvrdili v tom, že pri správnom označovaní LEN plných smetných nádob a pri správnej miere separovania odpadu, je pre väčšinu obyvateľov postačujúcich 5 žetónov na osobu na rok.

To sa však opäť netýka tých obyvateľov, ktorým na vývoz TKO nestačí 5 žetónov na osobu na rok (pravdepodobne z dôvodu označovania aj len čiastočne naplnených smetných nádob, alebo z dôvodu nedostatočnej miery separovania odpadu).

Od januára 2024 bude tak, ako aj v roku 2023 každý ďalší naviac vydaný žetón (šiesty a viac) spoplatnený sumou 3€/žetón, pričom o ročnom poplatku za vývoz TKO na osobu, bude rokovať najbližšie zastupiteľstvo a nie je vylúčené, že sa bude musieť pristúpiť k zvýšeniu tohto poplatku z dôvodu avizovaného zvýšenia nákladov spojených so spracovaním a skladovaním odpadu.

Na označovanie smetných nádob v roku 2024 budeme používať NOVÉ – ZELENÉ žetóny, ktoré je nutné, aby si každá domácnosť mimo osád prišla OSOBNE PREVZIAŤ na obecný úrad na PROTIPODPIS. (Keďže každé ďalšie vydanie žetónov naviac je spoplatnené – základný počet päť kusov budeme vydávať na PROTIPODPIS, aby sme sa tak vyhli možným nedorozumeniam). Obyvatelia priamo z obce si teda môžu prísť najneskôr do 22.12.2023 prevziať nové žetóny počas pracovných dní na obecný úrad v čase od 7:30 – 15:30 hod. Obyvateľom z osád boli nové žetóny doručované priamo do domácností zamestnancami obecného úradu. NOVÉ ZELENÉ ŽETÓNY POUŽÍVAJTE AŽ OD JANUÁRA 2024!!!!

Žetóny používané v minulom roku – žlté – už v roku 2024 stratia svoju platnosť, preto Vás prosíme, aby ste ich už viac nepoužívali!!!.

Prosíme Vás, aby ste z dôvodu prechodu na zmenený farebný dizajn žetónov nezabudli už pre prvý januárový zber označiť svoje smetné nádoby NOVÝM ZELENÝM ŽETÓNOM pre rok 2024.

Nezabúdajme, že 5 žetónov na rok je postačujúcich len vtedy, keď označíme len PLNÚ zbernú nádobu, a keď pristúpime k dostatočnej miere separovania odpadu.