Zber komunálneho odpadu v roku 2023

8.1.2023 zverejnil/a dolnastrehova_obec.

Kategória

Vážení Dolnostrehovčania,

po ročnom skúšobnom období vývozu komunálneho odpadu formou žetónového označovania smetných nádob, prechádza obec Dolná Strehová na formu žetónového zberu komunálneho odpadu s istými obmenami.

Počas skúšobného obdobia boli získané informácie na základe ktorých sa zistilo, že pri správnom označovaní LEN plných smetných nádob a pri správnej miere separovania odpadu, každému nášmu obyvateľovi postačuje 5 žetónov na rok.

Zmena sa teda v podstate dotkne len tých obyvateľov, ktorým na vývoz TKO nestačilo 5 žetónov na osobu na rok (pravdepodobne z dôvodu označovania aj len čiastočne naplnených smetných nádob, alebo z dôvodu nedostatočnej miery separovania odpadu).

Od januára 2023 bude každý ďalší naviac vydaný žetón (šiesty a viac) spoplatnený sumou 3€/žetón, pričom ročné poplatky za vývoz TKO na osobu ostávajú nezmenené, a teda v sume 15€/osobu.

Na označovanie smetných nádob v roku 2023 budeme používať NOVÉ – ŽLTÉ žetóny, ktoré je nutné, aby si každá domácnosť mimo osád prišla osobne prevziať na obecný úrad na protipodpis. (Keďže je každé ďalšie vydanie žetónov naviac v roku 2023 spoplatnené – základný počet päť kusov budeme vydávať na protipodpis, aby sme sa tak vyhli možným nedorozumeniam). Obyvatelia priamo z obce si teda môžu prísť prevziať nové žetóny počas pracovných dní na obecný úrad v čase od 7:30 – 15:30 hod, obyvateľom z osád budú nové žetóny doručované priamo do domácností zamestnancami obecného úradu už v najbližších dňoch.

Žetóny používané v minulom roku – biele – už v roku 2023 stratili svoju platnosť, preto Vás prosíme, aby ste ich už viac nepoužívali.

Z dôvodu prechodu na zmenený farebný dizajn žetónov a vysoký dátum, bude prvý januárový zber komunálneho odpadu v tomto roku, t.j. 10.januára 2023 spoločnosť Marius Pedersen vyvážať KAŽDÚ smetnú nádobu, nie je preto nutné, aby ste svoje smetné nádoby 10.januára 2023 označovali žetónom, stačí, aby ste ich pripravili na voľne prístupné miesto. Až nasledujúci zber TKO, t.j. 24.januára 2023 bude nutné svoje smetné nádoby označiť NOVÝM ŽLTÝM ŽETÓNOM.

Nezabúdajte, že 5 žetónov na rok je pre obyvateľa dostačujúci len vtedy, keď vždy označí len PLNÚ zbernú nádobu, a keď pristúpi k dostatočnej miere separovania odpadu.