Zápis detí na predprimárne vzdelávanie – elokované pracovisko MATERSKÁ ŠKOLA pri ZŠ s MŠ v Dolnej Strehovej

Kategória

Obec Dolná Strehová, ako zriaďovateľ ZŠ s MŠ v Dolnej Strehovej – elokovné pracovisko MATERSKÁ ŠKOLA pri ZŠ s MŠ v Dolnej Strehovej oznamuje, že zápis detí na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2022/2023 sa uskutoční dňa 16. mája 2022.

Podrobné informácie o podmienkach a spôsobe zápisu sú obsiahnuté v prílohe.

Zverejnené 1. mája 2022.
Bez úpravy .