Preskočiť na obsah

Zápis detí do 1. ročníka Základnej školy s materskou školou v Dolnej Strehovej

Zverejnené 15.3.2024.

Kategória

Obec Dolná Strehová v zastúpení jej starostom Ing. Ľuboslavom Dobrockým oznamuje, že v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v zmysle VZN č. 1/2016 o určení miesta a času zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky, zápis detí do 1.ročníka Základnej školy s materskou školou Dolná Strehová, Imre Madácha 3, 991 02 Dolná Strehová, pre školský rok 2024/2025 sa uskutoční:

  • prostredníctvom elektronického formulára v čase od 25.03.2024 do 10.04.2024 a zároveň
  • osobnou účasťou zákonných zástupcov dieťaťa a dieťaťa dňa 11.04.2024 v čase od 08:00 hod. do 17:00 hod. v budove Základnej školy s materskou školou v Dolnej Strehovej, Imre Madácha 3, 991 02 Dolná Strehová.

Základná škola vyžaduje pri zápise dieťaťa do 1. ročníka jeho osobné údaje, osobné údaje o zákonných zástupcoch dieťaťa, rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu prítomného na zápise.

Bližšie informácie sú obsiahnuté v prílohe nižšie.