Preskočiť na obsah

Výzva k plneniu ustanovení zákona č.39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v súvislosti so zákazom uväzovania psov

Zverejnené 18.6.2024.

Kategória

Regionálna veterinárna a potravinová správa Veľký Krtíš ,týmto žiada obyvateľov obcí, aby zodpovedne pristupovali k plneniu ustanovení zákona  č.39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti  v súvislosti so zákazom uväzovania psov, ktoré je v platnosti  od 1.1.2024.

V zmysle tohto zákona sa podľa § 22 ods.4) písm. i)  zakazuje : V chovnom zariadení vrátane domácnosti chovať alebo držať psa uviazaného prostriedkom na uväzovanie.

Orgán veterinárnej správy môže majiteľovi psa za nedodržanie zákona uložiť pokutu  až do výšky 1000 eur.